Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày cập nhật lần cuối: 02/01/2024

Công ty TNHH C98 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) cam kết sẽ bảo mật Thông tin của người dùng, và/hoặc người truy cập website https://zencard.co/ (sau đây gọi tắt là “bạn”). Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Công ty thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn.

ĐIỀU 1. PHẠM VI THU THẬP

1.1. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website https://zencard.co/, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho Công ty các thông tin cá nhân (bao gồm email, họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên hệ) (sau đây gọi tắt là “Thông tin cá nhân”) và/hoặc các thông tin khác. Thông tin cá nhân và thông tin khác sau đây được gọi chung là “Thông tin”. Các thông tin khác mà Công ty thu thập có thể là thông tin về số lần truy cập website https://zencard.co/, số trang bạn xem, số liên kết (links) bạn truy cập, các Thông tin liên quan đến việc kết nối đến website https://zencard.co/ và những thông tin khác. Công ty cũng thu thập các Thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào https://zencard.co/, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

1.2. Bạn chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp liên quan đến các Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. https://zencard.co/ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc bạn cung cấp Thông tin và/hoặc Thông tin mà bạn cung cấp.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH THU THẬP

Công ty thu thập và sử dụng Thông tin với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý rằng, khi cần thiết, Công ty, các công ty liên kết của Công ty, nhà thầu, nhân viên của các đối tượng trên có thể xử lý những Thông tin do bạn cung cấp với các mục đích như sau:

2.1. Xử lý đơn hàng: gọi điện, tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng,  thời gian giao hàng, xác nhận việc hủy đơn hàng (nếu có).

2.2. Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thư giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại.

2.3. Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm.

2.4. Giải quyết khiếu nại.

2.5. Thông tin về việc trao thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

2.6. Gửi các khảo sát để chăm sóc Khách Hàng tốt hơn.

2.7. Xác nhận các thông tin về kỹ thuật và bảo mật thông tin của bạn.

2.8. Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

2.9. Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ bạn.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, Thông tin sẽ được lưu trữ cho đến khi Công ty xử lý thành công yêu cầu xoá hoặc hủy bỏ Thông tin từ bạn.

ĐIỀU 4. CHỈNH SỬA, XÓA THÔNG TIN

4.1. Việc tiếp cận và chỉnh sửa, xóa Thông tin dựa vào yêu cầu của bạn thông qua một trong cách hình thức sau:

Liên hệ đến Công ty thông qua:

Email liên hệ: hi@zencard.io

Số điện thoại liên hệ: (028) 9999 9898 (bấm phím 9)

4.2. Yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đến nhóm thích hợp để đánh giá và xử lý. Công ty sẽ liên hệ từng bước để cập nhật cho bạn về tiến trình xử lý yêu cầu. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý dựa trên cơ sở bạn cung cấp cho Công ty đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Công ty.

ĐIỀU 5. CAM KẾT BẢO MẬT

5.1. Thông tin do bạn cung cấp đến Công ty thông qua website https://zencard.co/ sẽ được bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật của Công ty. Việc thu thập và sử dụng Thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.2. Công ty không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về Thông tin của bạn khi không có sự đồng ý từ bạn.

5.3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Thông tin, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.

5.4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của bạn, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa, nếu có.

5.5. Việc thanh toán của bạn sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua các cổng thanh đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Cổng thanh toán”) và Công ty không xử lý bất kỳ thông tin thanh toán nào của bạn. Theo đó, các thông tin thanh toán của bạn sẽ được bảo mật theo tiêu chuẩn bảo mật thanh toán theo quy định pháp luật Việt Nam và là nghĩa vụ của các Cổng thanh toán.

5.6. Khi bạn đăng ký tài khoản, và/hoặc mua hàng trên website https://zencard.co/, bạn phải cung cấp đầy đủ Thông tin theo yêu cầu của Cổng thanh toán, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý về Thông tin và việc cung cấp những Thông tin trên. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả, hoặc một phần Thông tin là không chính xác.

5.7. Nếu bạn chọn thanh toán thông qua Cổng thanh toán, Công ty có thể nhận được thông tin từ các Cổng thanh toán cho mục đích thanh toán đó. Cổng thanh toán sẽ thực hiện xử lý thông tin và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc xử lý thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Nội dung của Chính sách bảo mật này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Công ty, nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng, quy định pháp luật liên quan, nếu có. Khi cập nhật nội dung Chính sách bảo mật, Công ty sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Ngày cập nhật lần cuối” bên trên. Do đó, Công ty đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung Chính sách bảo mật tại từng thời điểm mà bạn truy cập website https://zencard.co/.

ĐIỀU 7. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH C98

Trụ sở chính: Số 2 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Email liên hệ: hi@zencard.io 

Số điện thoại liên hệ: (028) 9999 9898 (bấm phím 9)