Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH THIẾP ĐIỆN TỬ 

 
Người dùng cần chuẩn bị: 
- Zen Card  
- Điện thoại của đối tác có hỗ trợ đọc thẻ NFC 
 
Cách chia sẻ thông tin: 
Bước 1: Chạm Zen Card vào mặt sau của điện thoại của đối tác 
Bước 2: Trên màn hình điện thoại lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo "Thẻ NFC trang web". Nhấn chọn vào thông báo. 
Bước 3: Trên điện thoại sẽ hiển thị danh sách các thông tin liên lạc và nền tảng xã hội mà bạn muốn chia sẻ 
Bước 4: Đối tác nhấn chọn vào bất kỳ thông tin hay nền tảng xã hội nào để hoàn thành kết nối, kết bạn, theo dõi hay lưu vào danh bạ.