Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

CHÍNH SÁCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

CHÍNH SÁCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Cập nhật ngày 26/03/2024

Chính Sách Tiếp Thị Liên Kết này (sau đây gọi là “Chính Sách”) do Công ty TNHH C98 (sau đây gọi là “Công Ty”) ban hành liên quan đến chương trình tiếp thị liên kết (“Chương Trình”)  được áp dụng chung cho các đối tác tiếp thị sản phẩm Zen Card (“Sản Phẩm") của Công Ty (sau đây gọi là “Đối Tác Tiếp Thị”). 

Khi tham gia Chương Trình, Đối Tác Tiếp Thị có thể nhận được các khoản phí hoa hồng theo quy định tại Chính Sách này (bao gồm các bản chỉnh sửa, bổ sung) hoặc thông báo khác của Công Ty tại từng thời điểm (“Phí Hoa Hồng”). 

Khi bạn đã được Công Ty chấp nhận tham gia Chương Trình sau khi điền và gửi Phiếu Đăng Ký Tham Gia trực tuyến trên Cổng Thông Tin, Phiếu Đăng Ký Tham Gia đó cùng với các điều khoản của Chính Sách này và bất kỳ chính sách, điều khoản, điều kiện nào khác do Công Ty công bố trên Cổng Thông Tin của Công Ty (“Điều Khoản và Điều Kiện”), sẽ cùng nhau tạo thành một hợp đồng có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Công Ty và Đối Tác Tiếp Thị. Để làm rõ, bạn xác nhận rằng, bằng việc gửi Phiếu Đăng Ký Tham Gia trực tuyến trên Cổng Thông Tin, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ với tất cả các quy định của Chính Sách này và Điều Khoản và Điều Kiện.

Bất kể quy định trên, Công Ty bảo lưu quyền có những thỏa thuận riêng biệt với từng Đối Tác Tiếp Thị, khác với nội dung được quy định tại Chính Sách này.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1.1. “Công Ty Liên Kết” có nghĩa là bất kỳ thực thể nào trực tiếp hoặc gián tiếp được kiểm soát bởi, kiểm soát hoặc cùng được kiểm soát bởi một bên miễn là sự kiểm soát đó đang tồn tại. Vì mục đích của điều khoản này, thuật ngữ “kiểm soát” (bao gồm các thuật ngữ “kiểm soát”, “được kiểm soát bởi”“cùng được kiểm soát bởi”) có nghĩa là việc một người sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền chỉ đạo hoặc đưa ra chỉ đạo cho việc quản lý hoặc quyết định chính sách thông qua việc sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, thông qua hợp đồng hay hình thức khác.

1.2. “Cổng Thông Tin” là các websites liên quan đến việc bán, phân phối và tiếp thị Sản Phẩm do Công Ty sở hữu và/hoặc vận hành, bao gồm https://www.zencard.co/.

1.3. “Đại Diện” bao gồm giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, bên cung cấp dịch vụ/hàng hoá của một bên.

1.4. “Đường Link Tiếp Thị Liên Kết” là các đường link URLs và HTML hoặc mã Javascript Công Ty cung cấp cho Đối Tác Tiếp Thị thông qua Chương Trình.

1.5. “Giao Dịch Thành Công” có nghĩa là việc hoàn tất một giao dịch bán và/hoặc mua đối với một Sản Phẩm giữa người mua và Công Ty, là kết quả của việc người mua truy cập Cổng Thông Tin thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết, đáp ứng các điều kiện sau:

(a) đơn hàng được xác nhận giao hàng thành công và không phát sinh yêu cầu huỷ đơn hàng, hoặc yêu cầu trả Sản Phẩm từ người mua theo Chính Sách Đổi Trả;

(b) người mua đã hoàn thành việc thanh toán tiền mua Sản Phẩm; và

(c) người mua đó:

(i) Không phải là một người mua được tạo ra từ hệ thống hoặc phương tiện điện tử, ví dụ như robot, phần mềm máy tính hoặc các phương pháp tự động, giả lập hoặc không trung thực nhằm làm cho người mua đó được xem hoặc thể hiện như là một cá nhân có thực;

(ii) Không phải người giao dịch với dụng ý không trung thực, không tuân thủ chính sách, Điều Khoản và Điều Kiện được Công Ty công bố trên Cổng Thông Tin.

1.6. “Nội Dung Cấm” có nghĩa là bất kỳ nội dung hoặc đăng tải nào:

(a) Quảng bá hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp (các chất cấm, tấn công giả mạo, khủng bố, hành động phạm tội, các trò chơi thách đố hoặc thi đấu, các hình thức lừa đảo đa cấp, hoặc các hình thức gửi thư dây chuyền).

(b) Quảng bá hoặc có liên quan đến thuốc lá, đánh bạc, hoặc vũ khí.

(c) Có chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp thuần phong mỹ tục.

(d) Liên quan đến các hình ảnh không phù hợp hoặc có tính bạo lực.

(e) Có tính chất phỉ báng, không phù hợp hoặc thô tục, hoặc có tính xúc phạm hoặc công kích.

(f) Mang tính chất phân biệt đối xử hoặc truyền tải nội dung mang tính hận thù/chia rẽ, dù là nhắm đến một hoặc một nhóm người, và không phân biệt các nội dung đó có dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc ngôn ngữ được người hoặc các nhóm người đó sử dụng.

(g) Quảng bá hoặc chứa virus, phần mềm độc hại, tập tin bị hỏng, malware, các bản phần mềm bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác có thể hủy hoại hoặc làm vô hiệu phần mềm, phần cứng, hoặc các biện pháp bảo mật.

1.7. “Phiếu Đăng Ký Tham Gia” là phiếu đăng ký trực tuyến để một Đối Tác Tiếp Thị thực hiện việc đăng ký tham gia Chương Trình theo quy định tại Chính Sách này, được đăng tải công khai trên Cổng Thông Tin.

1.8. “Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết” có nghĩa là tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các website, ứng dụng di động, bài viết được đăng tải trên các trang mạng và trang mạng xã hội, cũng như các thư thông báo (newsletters).

1.9. “Số Dư Tài Khoản” có nghĩa là Phí Hoa Hồng cộng dồn chưa thanh toán đã đến hạn và có thể thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TIẾP THỊ

2.1. Để trở thành một Đối Tác Tiếp Thị của Công Ty, đối tác phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

2.1.1. Điều kiện riêng:

 1. Điều kiện đối với Đối Tác Tiếp Thị là cá nhân:

 • Là công dân Việt Nam;

 • Là người đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; và

 • Không thuộc các trường hợp sau:

 1. Người đang bị truy cứu, xét xử các tội phạm hình sự;

 2. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án, tiền sự.

(b) Điều kiện đối với Đối Tác Tiếp Thị là tổ chức:

 • Là doanh nghiệp/ hộ kinh doanh/ hợp tác xã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật; và

 • Chưa từng bị xử lý hành chính hoặc hình sự đối với các hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; quảng cáo gian dối; lừa dối khách hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chiếm giữ trái phép tài sản; hoặc các tội kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Điều kiện chung:

 • Không có các hành vi đã, đang hoặc sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Công Ty;

 • Không bị cấm tham gia Chương Trình theo quy định của pháp luật.

2.2. Công Ty có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu trở thành Đối Tác Tiếp Thị của một đối tác, và việc chấp nhận hoặc từ chối của Công Ty có thể không cần có lý do.

2.3. Tại từng thời điểm, Công Ty có quyền yêu cầu Đối Tác Tiếp Thị cung cấp các tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 2.1 của Chính Sách. Công Ty có quyền chấm dứt quan hệ Đối Tác Tiếp Thị ngay lập tức nếu Đối Tác Tiếp Thị không thể cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Công Ty. Theo đó, Công Ty không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào phát sinh từ quan hệ Đối Tác Tiếp Thị theo quy định của Chính Sách này.

ĐIỀU 3. PHÍ HOA HỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1. Phí Hoa Hồng

Phí Hoa Hồng mà Công Ty sẽ chi trả cho Đối Tác Tiếp Thị trong một tháng bất kỳ sẽ được tính theo mức phí được quy định công khai ở Cổng Thông Tin của Công Ty hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Các Bên tại từng thời điểm.

3.2 Cách Tính Phí Hoa Hồng

Cách tính Phí Hoa Hồng được công bố trên Cổng Thông Tin tại từng thời điểm. Cách tính Phí Hoa Hồng được áp dụng đối với một Giao Dịch Thành Công là cách tính Phí Hoa Hồng có hiệu lực tại thời điểm đó.

3.3. Thanh toán Phí Hoa Hồng

(a) Phí Hoa Hồng được thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị sẽ được cộng vào Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị theo định kỳ hàng tháng. Để làm rõ, từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng kế tiếp (tháng T+1), Công Ty sẽ đối soát đơn hàng có trạng thái Giao Dịch Thành Công phát sinh trong tháng trước đó (tháng T).

(b) Công Ty sẽ chi trả Số Dư Tài Khoản cho Đối Tác Tiếp Thị theo định kỳ hàng tháng, với điều kiện là Số Dư Tài Khoản vào ngày thanh toán đạt mức chi trả tối thiểu là 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng) (sau đây gọi là “Mức Chi Trả Tối Thiểu”). Nếu Số Dư Tài Khoản của tháng T thấp hơn Mức Chi Trả Tối Thiểu, Công Ty sẽ thanh toán gộp Số Dư Tài Khoản vào (các) lần thanh toán kế tiếp để đảm bảo Số Dư Tài Khoản được thanh toán mỗi lần đạt Mức Chi Trả Tối Thiểu. Việc thanh toán tiền Phí Hoa Hồng phát sinh trong tháng T sẽ được tiến hành vào ngày 5 đến ngày 15  của tháng (T+1). Đối với Đối Tác Tiếp Thị là doanh nghiệp, Công ty sẽ thực hiện thanh toán sau khi nhận được biên bản nghiệm thu dịch vụ có chữ ký của Các Bên và hoá đơn giá trị gia tăng hợp lệ.

(c) Đối Tác Tiếp Thị sẽ được quyền kiểm tra doanh số hàng tháng và Số Dư Tài Khoản trên Cổng Thông Tin. Đối Tác Tiếp Thị được quyền khiếu nại về cách tính Phí Hoa Hồng của tháng T trong vòng 5 ngày kể từ ngày Đối Tác Tiếp Thị nhận được thanh toán Phí Hoa Hồng của tháng T.

3.4. Thuế

(a) Đối với Đối Tác Tiếp Thị là doanh nghiệp: 

Công Ty sẽ chịu thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam trên giao dịch phát sinh. Nếu Đối Tác Tiếp Thị có trụ sở ngoài Việt Nam, Đối Tác Tiếp Thị sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế nhà thầu, thuế thu nhập phát sinh tại Việt Nam liên quan đến Chính Sách này. Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu Công Ty phải khấu trừ/nộp bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đối Tác Tiếp Thị, Công Ty sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán vào Phí Hoa Hồng và cung cấp cho Đối Tác Tiếp Thị tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.

(b) Đối với Đối Tác Tiếp Thị là cá nhân: 

Đối Tác Tiếp Thị chịu trách nhiệm chi trả tất cả các khoản thuế của Đối Tác Tiếp Thị liên quan đến Chính Sách này (bao gồm nhưng không hạn chế ở thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam…). Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu Công Ty phải khấu trừ/nộp bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đối Tác Tiếp Thị, Công Ty sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho Đối Tác Tiếp Thị tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.

3.5. Khoản Bồi Hoàn

Công Ty sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng, bảo lưu quyền cấn trừ Phí Hoa Hồng, hoặc thực hiện việc đòi bồi hoàn Phí Hoa Hồng cho Công Ty đối với các giao dịch sau (dù đã được thanh toán hay chưa):

(a) Giao dịch không thỏa điều kiện để được xem là Giao Dịch Thành Công;

(b) Giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất;

(c) Sản Phẩm bị yêu cầu hoàn trả hoặc bị hoàn tiền theo Chính Sách Đổi Trả; và

(d) Giao dịch được thực hiện thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm nào.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC TIẾP THỊ

4.1. Hành Xử Trong Kinh Doanh 

Đối Tác Tiếp Thị sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối, vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo. Đối Tác Tiếp Thị sẽ không quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm, hoặc tài liệu/nội dung vi phạm pháp luật liên quan. Công Ty sẽ có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu Đối Tác Tiếp Thị gỡ bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện bởi Đối Tác Tiếp Thị trong quá trình thực hiện Chính Sách này, và Đối Tác Tiếp Thị sẽ ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của Công Ty.

4.2. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật

Đối Tác Tiếp Thị sẽ đảm bảo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và việc đặt Đường Link Tiếp Thị Liên Kết tuân thủ tất các các quy định pháp luật trong các lãnh thổ mà Đối Tác Tiếp Thị có trụ sở hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

4.3 Các Hành Động Bị Cấm  

Đối Tác Tiếp Thị sẽ không thực hiện, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các việc sau đây:

(a) Sử dụng email quảng cáo để quảng bá cho Sản Phẩm và/hoặc Công Ty mà không được Công Ty chấp thuận trước bằng văn bản;

(b) Sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;

(c) Sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che giấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt;

(d) Sử dụng thương hiệu của Công Ty hoặc Công Ty Liên Kết của Công Ty để làm bất kỳ từ khóa tối ưu kết quả tìm kiếm (search engine optimization) nào trên các công cụ tìm kiếm và các truy cập quảng cáo;

(e) Áp dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa Nội Dung Cấm;

(f) Đăng tải nội dung ngẫu nhiên hoặc không liên quan đến Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn, quảng cáo giả mạo, tin tức giải trí, mồi nhử (clickbait) đánh giá sản phẩm);

(g) Chạy quảng cáo mồi nhử nhấp chuột (clickbait) với mục đích thu hút lượt nhấp và lưu lượng truy cập; 

(h) Sao chép nội dung của người khác và đăng tải công khai trên các kênh mạng xã hội mà không được sự cho phép của người đó; hoặc

(i) Sử dụng bất kỳ hình thức quảng cáo nào mạo danh Công Ty;

(j) Các hành vi xâm phạm quyền, ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng, hình ảnh của Công Ty và/hoặc Công Ty Liên Kết của Công Ty. 


4.4. Quản Lý Đường Link Tiếp Thị Liên Kết

Đường Link Tiếp Thị Liên Kết có thể thấy được trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và người dùng nhấp chọn một cách tự nguyện và có chủ ý. Việc sử dụng các lớp, add-ons, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo tự động chuyển hướng người dùng đến Cổng Thông Tin mà không có sự tương tác hoặc thao tác của người dùng, cookie dropping, công nghệ postview, quảng cáo gây nhầm lẫn dẫn đến nhấp chọn do nhầm lẫn, sẽ không được cho phép và tuyệt đối bị cấm.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

5.1. Quyền Hủy, Từ Chối, Gỡ Bỏ:

Trong trường hợp Công Ty cho rằng Đối Tác Tiếp Thị vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào được ghi nhận trong Chính Sách này, Công Ty có toàn quyền thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau:

(a) Công Ty yêu cầu Đối Tác Tiếp Thị gỡ bỏ ngay lập tức các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết trên các Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết;

(b) Công Ty yêu cầu Đối Tác Tiếp Thị sửa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể; và/hoặc

(c) Huỷ bỏ Chính Sách này với Đối Tác Tiếp Thị.

5.2. Thay Đổi Danh Mục Sản Phẩm

Công Ty có toàn quyền sửa đổi danh mục Sản Phẩm của Công Ty tại từng thời điểm theo thông tin được công bố trên Cổng Thông Tin.

5.3. Thay Đổi Nội Dung Chính Sách

Công Ty có thể, bằng quyền quyết định của mình, cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa Chính Sách này. Nếu Công Ty cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các Chính Sách này, Công Ty sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho Đối Tác Tiếp Thị về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó, bao gồm thông qua việc công bố các Chính Sách đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên Cổng Thông Tin. Đối Tác Tiếp Thị sẽ truy cập Cổng Thông Tin thường xuyên hoặc theo định kỳ để tham khảo các cập nhật và thông báo có liên quan. Chính Sách được cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Cổng Thông Tin. Bằng việc tiếp tục sử dụng các chức năng liên quan đến Chương Trình, Đối Tác Tiếp Thị đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Chính Sách, Điều Kiện và Điều Khoản. Nếu Đối Tác Tiếp Thị không chấp nhận sự điều chỉnh của Chính Sách, Điều Kiện và Điều Khoản, Đối Tác Tiếp Thị phải chấm dứt việc tham gia Chương Trình và thực hiện các nghĩa vụ như quy định tại Điều 8.4 Chính Sách và các nghĩa vụ khác quy theo quy định của Chính Sách này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1. “Sở Hữu Trí Tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Sản Phẩm và Công Ty, mà Công Ty đang sở hữu hoặc được quyền sử dụng hợp pháp hoặc được thể hiện trên các đơn đăng ký cho bất kỳ đối tượng nào nói trên.

6.2. Mọi tài sản Sở Hữu Trí Tuệ và bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, hướng dẫn cho người sử dụng, tài liệu marketing, và tài liệu khác nào khác do Công Ty cung cấp cho Đối Tác Tiếp Thị liên quan đến Sản Phẩm sẽ luôn là tài sản thuộc về Công Ty.

6.3. Đối Tác Tiếp Thị không được sử dụng bất kỳ tài sản Sở Hữu Trí Tuệ nào của Công Ty cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tham gia Chương Trình.

6.4. Đối Tác Tiếp Thị phải thông báo ngay cho Công Ty về bất cứ vi phạm hoặc hành động hay biện pháp nào liên quan đến Sở Hữu Trí Tuệ đối với Sản Phẩm mà Đối Tác Tiếp Thị biết hoặc nhận biết được. Đối Tác Tiếp Thị sẽ cung cấp cho Công Ty mọi hỗ trợ, với chi phí của Công Ty, theo các yêu cầu hợp lý mà Công Ty có thể đưa ra liên quan đến vấn đề trên.

6.5. Đối Tác Tiếp Thị sẽ:

a. Không gây ra hoặc cho phép bất cứ sự việc nào xảy ra mà có thể phương hại cho các tài sản Sở Hữu Trí Tuệ của Công Ty; và

b. Không tiếp thị hoặc có quan hệ dân sự, thương mại nào với bất kỳ bên thứ ba nào có nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp giống, có thể gây nhầm lẫn, tương tự với tài sản Sở Hữu Trí Tuệ của Công Ty.

ĐIỀU 7. THÔNG TIN MẬT

7.1. “Thông Tin Mật” có nghĩa là các thông tin sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Công Ty, các chương trình khuyến mãi và tiếp thị hiện tại và đang được phát triển, cũng như thông tin kinh doanh bí mật và độc quyền khác của Công Ty, và/hoặc Công Ty Liên Kết của Công Ty và/hoặc Đại Diện của các bên này (“Bên Tiết Lộ”) được Bên Tiết Lộ tiết lộ cho Đối Tác Tiếp Thị và/hoặc Công Ty Liên Kết của Đối Tác Tiếp Thị và/hoặc Đại Diện của các bên này (“Bên Nhận”) bằng bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào, bất kể có được đánh dấu, chỉ định hoặc xác định bằng cách khác là “bảo mật” hay không.

7.2. Bên Nhận cam kết sẽ (a) bảo vệ và đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của tất cả Thông Tin Mật đó, (b) không sử dụng Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ hoặc cho phép truy cập hoặc sử dụng thông tin đó, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ được nêu trong Chính Sách này hoặc theo bất kỳ cách thức nào gây tổn hại cho Bên Tiết Lộ, (c) không tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào như vậy cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, ngoại trừ cho Đại Diện của Bên Nhận, những người: (i) cần biết Thông Tin Mật để hỗ trợ Bên Nhận hoặc thay mặt Bên Nhận thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Chính Sách; (ii) được Bên Nhận thông báo về tính chất bảo mật của Thông Tin Mật; (iii) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc nghĩa vụ khác đối với Bên Nhận không ít nghiêm ngặt hơn các quy định của Chính Sách này; và (d) chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm Chính Sách này do bất kỳ người Đại Diện nào của mình gây ra.

7.3. Nghĩa vụ bảo mật theo quy định của Chính Sách sẽ không áp dụng đối với thông tin: (i) đã được công chúng hoặc Bên Nhận biết đến trước thời điểm tiết lộ; hoặc (ii) sau đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên Nhận từ bên thứ ba; hoặc (iii) được tiết lộ theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo lệnh của tòa án/trọng tài.

7.4. Nếu Bên Tiết Lộ có yêu cầu bằng văn bản, Bên Nhận sẽ (theo lựa chọn của Bên Tiết Lộ), trong phạm vi kỹ thuật và pháp luật cho phép, hoàn trả cho Bên Tiết Lộ hoặc nỗ lực hợp lý để tiêu huỷ hoặc xoá vĩnh viễn tài liệu đó dưới bất kỳ hình thức nào đã được cung cấp bởi Bên Nhận mà có chứa Thông Tin Mật, Công Ty có quyền, bất kể việc chấm dứt hoặc hết hạn của Chính Sách này, giữ lại Thông Tin Mật trong phạm vi cần thiết hợp lý để đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật, quy định, quy chế nội bộ, tuy nhiên các quy định tại Chính Sách này vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các Thông Tin Mật được giữ lại. 

7.5. Bên Nhận thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Mật không đúng với các điều khoản của Chính Sách này có thể gây tổn hại cho Bên Tiết Lộ, bao gồm nhưng không giới hạn trong các tổn hại về mặt tài chính, và do đó, Bên Tiết Lộ sẽ, ngoài các biện pháp pháp lý hoặc biện pháp khắc phục khác được ghi nhận trong Chính Sách, được quyền yêu cầu một lệnh cấm ngay lập tức để ngăn chặn Bên Nhận thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Việc Bên Tiết Lộ yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không ảnh hưởng đến việc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của điều khoản này, Chính Sách này, hoặc theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT 

8.1. Chính Sách này, và các phiên bản cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo đó, sẽ có hiệu lực áp dụng với Đối Tác Tiếp Thị kể từ ngày Công Ty đồng ý yêu cầu tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị huỷ bỏ theo quy định tại Điều 8.2 và Điều 8.3 Chính Sách này hoặc theo quy định khác của Chính Sách.

8.2. Công Ty có toàn quyền quyết định đơn phương chấm dứt Chính Sách này bằng bất kỳ lý do gì mà Công Ty cho là hợp lý sau khi đã thông báo cho Đối Tác Tiếp Thị trước 07 ngày, đồng thời hủy bỏ Đường Link Tiếp Thị Liên Kết. Tuy nhiên, Công Ty có thể chấm dứt Chính Sách này ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu xảy ra các trường hợp theo quy định tại Điều 8.3 Chính Sách.

8.3. Chương Trình với Đối Tác Tiếp Thị sẽ chấm dứt ngay lập tức khi:

(a) Đối Tác Tiếp Thị hoặc Công Ty thực hiện thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh;

(b) Đối Tác Tiếp Thị vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong Chính Sách này mà không khắc phục trong vòng 3 ngày kể từ ngày Công Ty gửi thông báo bằng văn bản (thư, email,...) cho Đối Tác Tiếp Thị yêu cầu khắc phục vi phạm;

(c) Đối Tác Tiếp Thị có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hoặc hành vi khác ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Công Ty; 

(d) Đối Tác Tiếp Thị thực hiện hoặc có khả năng sẽ thực hiện một hoặc một số Hành Động Bị Cấm theo quy định tại Điều 4.3 của Chính Sách này;

(e) Đối Tác Tiếp Thị cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào về Công Ty, Sản Phẩm, Bên Liên Kết của Công Ty hoặc các Đối Tác Tiếp Thị khác; hoặc

(f) Các trường hợp khác theo quy định của Chính Sách này, và/hoặc theo quy định của pháp luật.

8.4. Sau khi thông báo chấm dứt được Công Ty gửi cho Đối Tác Tiếp Thị vì bất cứ lý do nào, Đối Tác Tiếp Thị ngay lập tức:

(a) Chấm dứt ngay việc nhận mình là Đối Tác Tiếp Thị của Công Ty và không được sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại hay các tài liệu Sở Hữu Trí Tuệ của Công Ty cho bất kỳ mục đích nào; 

(b) Ngay lập tức ngừng việc chia sẻ, sử dụng tất các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết;

(c) Ngay lập tức xóa các thông tin liên quan đến Công Ty mà Đối Tác Tiếp Thị đăng tải trên các trang mạng xã hội, trang mạng điện tử, trang mạng khác và trên các Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết;

(d) Thông báo công khai về việc chấm dứt là Đối Tác Tiếp Thị của Công Ty trên các Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết; và

(e) Hủy tất cả thông tin trao đổi của Các Bên, các Thông Tin Mật theo quy định của Chính Sách này trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chấm dứt của Công Ty.

8.5. Các quy định sau đây sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Chính Sách này kết thúc hiệu lực hoặc hết hạn: Điều 3.4, 3.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 của Chính Sách và bất kỳ quy định nào khác được Các Bên quy ước sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Chính Sách đã chấm dứt hoặc hết hạn. Tất cả các trách nhiệm pháp lý cộng dồn đến trước khi Chính Sách chấm dứt hoặc hết hạn sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Chính Sách đã chấm dứt hoặc hết hạn.

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO

9.1. Mọi thông báo từ Công Ty liên quan đến quá trình thực hiện Chính Sách này sẽ được Công Ty gửi cho Đối Tác Tiếp Thị, đại diện của Đối Tác Tiếp Thị thông qua các liên hệ được ghi nhận trong Phiếu Đăng Ký Tham Gia. 

9.2. Các thông báo đó sẽ có hiệu lực: 

(a) Vào thời điểm thư điện tử (email) báo đã chuyển vào hòm thư đã gửi (Sent items); 

(b) Vào thời điểm ký nhận nếu được gửi bằng dịch vụ thư bảo đảm của bưu điện; hoặc 

(c) Nếu được gửi bằng các dịch vụ chuyển phát nhanh của một bên thứ ba , vào ngày xác nhận đã hoàn thành việc chuyển phát do bên thứ ba ghi nhận trên hệ thống của bên thứ ba đó.

ĐIỀU 10. MIỄN TRỪ

10.1. Miễn Trừ Bởi Đối Tác Tiếp Thị:

Đối Tác Tiếp Thị sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Công Ty, các Công Ty Liên Kết của Công Ty, cũng như Đại Diện của Công Ty và các Công Ty Liên Kết của Công Ty không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư và chi phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến: 

(a) Bất kỳ vi phạm quy định pháp luật của  Đối Tác Tiếp Thị;

(b) Bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Chính Sách này của Đối Tác Tiếp Thị;

(c) Bất kỳ vi phạm quyền nào của bên thứ ba nào liên quan đến Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết; hoặc

(d) Hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái của Đối Tác Tiếp Thị.

10.2. Thủ Tục: 

Công Ty sẽ nhanh chóng thông báo cho Đối Tác Tiếp Thị về bất kỳ khiếu nại nào tuân theo Điều 10.1 của Chính Sách và sẽ cho phép Đối Tác Tiếp Thị chủ động xử lý khiếu nại đó. Tuy nhiên, Công Ty sẽ có quyền thuê luật sư và tham gia tranh tụng các khiếu nại và các chi phí phát sinh liên quan sẽ do Đối Tác Tiếp Thị chịu. Đối Tác Tiếp Thị là bên có quyền bảo vệ, thỏa thuận, giải quyết hoặc xử lý khiếu nại, nhưng sẽ không được phép đồng ý với bất kỳ thỏa thuận, việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại nào mà thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt nghĩa vụ thực hiện hoặc nghĩa vụ thanh toán của Công Ty mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty. Nếu Các Bên đồng ý giải quyết khiếu nại trên nguyên tắc thỏa thuận, Đối Tác Tiếp Thị sẽ không được phép công khai thỏa thuận giải quyết và kết quả xử lý khiếu nại mà không được Công Ty cho phép trước bằng văn bản.

ĐIỀU 11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

11.1 ĐỐI TÁC TIẾP THỊ CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÔNG TY SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ HƯ HỎNG HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG NÀO CỦA HỆ THỐNG HOẶC QUY TRÌNH BẢO VỆ/BẢO MẬT. CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TÀI LIỆU DO CÔNG TY CUNG CẤP, CÁC SẢN PHẨM, HOẶC CÁC ĐƯỜNG LINK TIẾP THỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP SẼ CÓ SẴN, TRUY CẬP ĐƯỢC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VÀ CÁC KHIẾM KHUYẾT (NẾU CÓ) SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HOẶC HỆ THỐNG SERVER ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG CÓ LIÊN QUAN ĐÓ KHÔNG BỊ VIRUS, CLOCKS, TIMERS, COUNTERS, WORMS, SOFTWARE LOCKS, DROPDEAD DEVICES, TROJAN-HORSES, ROUTING, TRAP DOORS, TIME BOMBS HOẶC BẤT KỲ ĐOẠN MÃ ĐỘC HẠI NÀO.

11.2 CÔNG TY SẼ KHÔNG, DÙ DƯỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC TIẾP THỊ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ, TÍNH SỰ CỐ, TÍNH TRỪNG PHẠT PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH THEO CHÍNH SÁCH NÀY, BAO GỒM LỢI NHUẬN HOẶC CƠ HỘI KINH DOANH BỊ MẤT.

11.3 TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH NÀY (BAO GỒM CÁC YÊU CẦU BẢO HÀNH), BẤT KỂ LÃNH THỔ ÁP DỤNG, BẤT KỂ HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU NÀO DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG, VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN CÔNG TY ĐÃ THANH TOÁN HOẶC PHẢI THANH TOÁN CHO ĐỐI TÁC TIẾP THỊ THEO CHÍNH SÁCH NÀY.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1. Công Ty có thể thực thi các quyền theo Chính Sách này thông qua các Công Ty Liên Kết và nhà thầu phụ. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm về việc các Công Ty Liên Kết tuân thủ các quy định của Chính Sách này.

12.2. Chính Sách này sẽ không tạo thành một quan hệ hợp danh, liên doanh, hoặc đại lý hoặc nhượng quyền giữa Công Ty và Đối Tác Tiếp Thị. Các Bên là các nhà thầu độc lập trong việc thực hiện Chính Sách này. Không Bên nào được ràng buộc Bên còn lại vào bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ hoặc thể hiện rằng mình có quyền để làm như vậy.

12.3. Trừ khi được quy định rõ trong Chính Sách này hoặc theo quy định pháp luật có liên quan, Đối Tác Tiếp Thị không được đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc thông cáo báo chí liên quan đến việc hợp tác theo Chính Sách này hoặc hợp đồng riêng mà không được sự đồng ý trước của Công Ty. Nếu Đối Tác Tiếp Thị phải tuyên bố công khai theo quy định pháp luật liên quan đến việc hợp tác tại Chính Sách này, Đối Tác Tiếp Thị sẽ thu thập và cân nhắc ý kiến của Công Ty về nội dung của tuyên bố công khai đó.

12.4. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chính Sách hoặc quan hệ được đề cập tại Chính Sách này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, hoặc bất đồng nào giữa Các Bên liên quan đến Chính Sách này, bao gồm vi phạm, hủy bỏ, và hiệu lực của Chính Sách, hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào cần phải có sự cân nhắc khách quan theo Chính Sách này (“Tranh Chấp”), Tranh Chấp đó đã được một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản (“Thông Báo Tranh Chấp”), Các Bên sẽ nỗ lực giải quyết Tranh Chấp bằng thương lượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày một Bên nhận được Thông Báo Tranh Chấp. Nếu Tranh Chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn trên, Tranh Chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này (“Quy tắc VIAC”). Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 03 trọng tài và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Địa điểm của trọng tài là tại Thành phố Hồ Chí Minh.

12.5. Đối Tác Tiếp Thị sẽ không chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Chính Sách này (dù là toàn bộ hay một phần), bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp hoặc sáp nhập mà chưa được sự chấp thuận của Công Ty, Công Ty có toàn quyền không chấp thuận đề nghị này của Đối Tác Tiếp Thị. Bất kỳ thay đổi được nêu trên cần phải có chấp thuận trước của Công Ty bằng văn bản. Việc Đối Tác Tiếp Thị chuyển nhượng sẽ không làm giảm các nghĩa vụ của Đối Tác Tiếp Thị theo Chính Sách này trừ khi Công Ty đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Công Ty sẽ không giải trừ trách nhiệm pháp lý của Đối Tác Tiếp Thị theo Chính Sách này trừ khi đã đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Công Ty có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Chính Sách này (dù là một phần hay toàn bộ) mà không cần chấp thuận của Đối Tác Tiếp Thị. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao vi phạm Điều 12.5 của Chính Sách này sẽ là vô hiệu. 

12.6 Việc từ bỏ bất cứ quy định, quyền nào của một Bên, hoặc các biện pháp khắc phục theo Chính Sách này phải được thực hiện bằng văn bản. Việc một Bên không thực hiện, bỏ qua hay trì hoãn thực thi quy định của Chính Sách này, quyền của Bên đó hay các biện pháp khắc phục vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ quyền của Bên đó theo Chính Sách này, và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của toàn bộ hay bất cứ phần nào của Chính Sách, hoặc phương hại tới quyền thực hiện hành động tiếp theo của Bên đó. Việc một Bên thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Chính Sách này sẽ không ngăn cản việc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Bên kia theo Chính Sách này hoặc quyền mà Bên đó được pháp luật cho phép thực thi.

12.7 Nếu bất cứ điều khoản, điều kiện hay quy định của Chính Sách này là không hợp lệ, trái phép hay không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, các điều khoản, điều kiện và quy định của Chính Sách sẽ được điều chỉnh và tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

12.8 Chính Sách này cấu thành toàn bộ thoả thuận của Các Bên liên quan và thay thế tất cả các trao đổi, tuyên bố, hiểu biết và thỏa thuận trước đó bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa Các Bên về vấn đề được nêu tại Chính Sách. Chính Sách này có thể được lập thành các bản sao, mỗi bản sẽ được coi là bản gốc và cùng với nhau sẽ tạo thành một và cùng một Chính Sách.

12.9 Nếu Chính Sách này được lập bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và ràng buộc Các Bên.

12.10 Chính sách này được Đối Tác Tiếp Thị xác nhận đồng ý và tạo thành một hợp đồng có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Đối Tác Tiếp Thị bằng việc Đối Tác Tiếp Thị click “Tôi đồng ý với Chính Sách Tiếp Thị Liên Kết của Công ty TNHH C98” tại thời điểm điền và gửi Phiếu Đăng Ký Tham Gia trực tuyến trên Cổng Thông Tin. 

ĐIỀU 13. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bằng việc gửi Phiếu Đăng Ký Tham Gia, tham gia Chương Trình và/hoặc truy cập Cổng Thông Tin, Đối Tác Tiếp Thị xác nhận đồng ý với Chính Sách Thu Thập và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân do Công Ty ban hành và sửa đổi tùy từng thời điểm. 

ĐIỀU 14. LIÊN HỆ

Mọi yêu cầu, thắc mắc liên quan đến Chính Sách này và các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện Chương Trình, quý đối tác vui lòng liên hệ Công Ty qua kênh liên lạc sau:

Email: affiliate@zencard.io