Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Ngày cập nhật lần cuối: 26/03/2024

Chính sách giao hàng (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Công ty, mô tả các hoạt động liên quan đến việc giao nhận hàng hoá. Chính sách này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện ràng buộc mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng. Công ty có thể thay đổi nội dung của Chính sách này để phù hợp với các nhu cầu của Công ty, nhu cầu và sự phản hồi từ Khách hàng, quy định pháp luật liên quan, nếu có. Khi cập nhật nội dung Chính sách, Công ty sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Ngày cập nhật lần cuối” bên trên. Do đó, Công ty đề nghị Khách hàng đọc và tham khảo kỹ nội dung Chính sách trước khi thực hiện đặt hàng

        ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

  1. 1.1. “Công ty” là Công ty TNHH C98, mã số thuế 0317526384, địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  2. 1.2. “Đơn đặt hàng” chứng từ điện tử xác nhận việc Khách hàng đã thực hiện giao dịch mua Hàng hoá trên Website, thể hiện cụ thể loại và số lượng Hàng hóa mà Khách hàng đề nghị mua và Công ty đồng ý bán cho Khách hàng.
  3. 1.3. “Đơn vị vận chuyển” là tổ chức, cá nhân, có quan hệ Hợp đồng với Công ty, và/hoặc nhà thầu của Công ty, thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình vận chuyển Hàng hoá theo yêu cầu của Công ty. 
  4. 1.4. “Hàng hoá” là những hàng hoá, sản phẩm mà Công ty cung cấp cho Khách hàng trên Website tại từng thời điểm.
  5. 1.5. “Khách hàng” là các tổ chức, cá nhân truy cập, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng, thực hiện giao dịch mua Hàng hoá trên Website hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty, hoặc truy cập các trang tin điện tử của Công ty.
  6.  
  7. ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách áp dụng đối với các Đơn đặt hàng có địa chỉ nhận Hàng hoá nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

3.1. Khách hàng có thể tạo một Đơn đặt hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên tại website bán hàng của Công ty, hoặc yêu cầu khác của Công ty, nếu có. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn đặt hàng. Công ty sẽ tiến hành giao Hàng hoá căn cứ trên thông tin mà Khách hàng cung cấp, do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ thông tin, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp có phát sinh rủi ro, tổn thất liên quan hoặc là hệ quả của hành vi cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót này; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí khắc phục hậu quả, và các chi phí khác.

3.2. Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi địa chỉ giao hàng trong Đơn đặt hàng, Khách hàng cần liên hệ ngay Công ty theo một trong những phương thức dưới đây để được hỗ trợ:

  • Email liên hệ: hi@zencard.io 
  • Số điện thoại liên hệ: (028) 9999 9898 (bấm phím 9)

3.3. Yêu cầu đổi địa chỉ giao hàng sẽ không được xử lý, và/hoặc chấp nhận nếu Đơn đặt hàng đã được xử lý giao đi. Khách hàng sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển phát sinh do việc thay đổi địa chỉ giao hàng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng, Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin về số nhà, tên đường, phường, thôn, ấp, tổ, khu, bản, xã, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, và/hoặc các thông tin khác theo yêu cầu của Công ty và/hoặc Đơn vị vận chuyển một cách chi tiết và chính xác. Công ty có quyền hủy bỏ các Đơn đặt hàng không được cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác; và không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng chậm trễ hay thất lạc; không chịu các trách nhiệm khác đối với Đơn đặt hàng đó.

3.4. Hình thức giao hàng: Giao hàng thông qua Đơn vị vận chuyển được cập nhật tuỳ từng thời điểm tại Website. Đơn vị vận chuyển sẽ giao Hàng hóa đến địa chỉ giao hàng do Khách hàng cung cấp tại Đơn đặt hàng hoặc địa chỉ khác đã được các bên thống nhất.

ĐIỀU 4: CUNG CẤP CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH GIAO HÀNG

Công ty có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ và các chứng từ Hàng hoá khác cho Khách hàng khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn hoặc cung cấp các chứng từ này của Khách hàng tại bước thanh toán. Khách hàng đồng ý rằng Hoá đơn, chứng từ Hàng hoá có thể được cung cấp dưới dạng điện tử qua địa chỉ thư điện tử do Khách hàng cung cấp.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN NHẬN HÀNG

5.1. Công ty sẽ thông báo cụ thể về thời gian nhận hàng đối với Đơn đặt hàng sau khi Khách hàng thanh toán Đơn đặt hàng. Thời gian giao hàng dự kiến như sau:

Nội thành TP.HCM:  24h-36h

Miền Nam (ngoài khu vực TP.HCM): 1-3 ngày

Miền Trung và miền Bắc: 2-4 ngày 

Thời gian giao hàng nêu trên là thời gian giao hàng sớm nhất theo dự kiến. Thời gian giao hàng thực tế sẽ được Công ty và/hoặc Đơn vị vận chuyển cập nhật theo từng thời điểm do các yếu tố khách quan (thời tiết, dịch bệnh, thời gian cao điểm,...) có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, nếu quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Công ty xác nhận Đơn đặt hàng mà Khách hàng không nhận được Hàng hoá do lỗi của Công ty và/hoặc Đơn vị vận chuyển, Khách hàng được quyền huỷ Đơn đặt hàng bằng cách liên hệ với Công ty theo thông tin nêu tại Điều 3.2 của Chính sách này.

5.2. Khách hàng có thể kiểm tình trạng giao hàng của Đơn đặt hàng thông qua ứng dụng hoặc website của Đơn vị vận chuyển.