Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

Ngày cập nhật lần cuối: 24/01/2023

Chính sách kiểm tra hàng hoá (“Chính sách”) này được quy định bởi Công ty TNHH C98 (“Công ty”), mô tả cách thức kiểm tra Hàng hóa mà Khách hàng đã đặt tại Website. Chính sách này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện ràng buộc mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng khi Khách hàng đặt mua Hàng hóa qua Website. 

Điều 1: PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng với tất cả Hàng hoá được Khách hàng đặt mua tại Website.

Điều 2: CÁC BƯỚC KIỂM HÀNG

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận hàng với nhân viên của đơn vị vận chuyển của Công ty, Khách hàng sẽ được kiểm tra Hàng hoá. 

Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin nhận hàng trên đơn hàng được giao. Đồng thời, Khách hàng được kiểm tra ngoại quan các Hàng hoá thực nhận, đối chiếu, so sánh Hàng hoá nhận được với Hàng Hoá đã đặt tại Đơn đặt hàng. 

Điều 3: XỬ LÝ KHI HÀNG HOÁ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG ĐÚNG VỚI ĐƠN ĐẶT HÀNG

Nếu Khách hàng nhận thấy Hàng hoá không đúng với mô tả tại Đơn đặt hàng hoặc bị hư hỏng, Khách hàng hãy liên hệ với hotline: (028) 9999 9898 (bấm phím 9) hoặc email: hi@zencard.io để được gặp bộ phận chăm sóc Khách hàng hỗ trợ.

Trường hợp Công ty đóng sai đơn hàng theo Đơn đặt hàng của Khách hàng, Khách hàng có thể thực hiện thủ tục đổi trả. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hoàn tiền, thời gian xử lý hoàn tiền dự kiến sẽ theo quy định tại Điều 3 Chính sách đổi trả.

Trường hợp Công ty đóng hàng đúng theo Đơn đặt hàng, nhưng Khách hàng thay đổi nhu cầu, trường hợp này, Công ty sẽ không hỗ trợ đổi trả Hàng hoá.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các từ, cụm từ được viết hoa trong Chính sách này có ý nghĩa như được quy định tại Điều khoản và điều kiện giao dịch chung. Điều khoản và điều kiện giao dịch chung và các văn bản khác được Công ty đăng tải trên website có giá trị áp dụng đối với các nội dung chưa được điều chỉnh bằng Chính sách này.