Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

Ngày cập nhật lần cuối: 02/01/2024 

Chính sách thanh toán và hoàn tiền (“Chính sách”) này được quy định bởi Công ty TNHH C98 (“Công ty”), mô tả các phương thức thanh toán và quy trình thanh toán đối với việc đặt mua Hàng hoá tại Website. Chính sách này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện ràng buộc mối quan hệ giữa Công ty và Khách hàng khi Khách hàng đặt mua Hàng hóa qua Website.

ĐIỀU 1. CÁCH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể thanh toán cho Đơn đặt hàng qua các phương thức sau:

1.1. Thanh toán qua Ví điện tử Momo

Sau khi Khách hàng chọn hình thức thanh toán qua Ví điện tử Momo, hệ thống chuyển sang giao diện thanh toán của Ví điện tử Momo.

Khách hàng thực hiện thao tác thanh toán theo hướng dẫn tại giao diện Ví điện tử Momo để hoàn tất việc đặt Đơn đặt hàng.

1.2. Thanh toán qua VNPAY

Sau khi Khách hàng chọn hình thức thanh toán qua VNPAY, hệ thống chuyển sang giao diện thanh toán của VNPAY.

Khách hàng thực hiện thao tác thanh toán theo hướng dẫn tại giao diện VNPAY để hoàn tất việc đặt Đơn đặt hàng.

1.3. Các phương thức thanh toán khác

Tùy từng thời điểm, Công ty bảo lưu quyền bổ sung các hình thức thanh toán khác tại Website.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

Việc hoàn tiền cho Khách hàng được thực hiện theo các điều kiện quy định tại Chính sách đổi trả.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các từ, cụm từ được viết hoa trong Chính sách này có ý nghĩa như được quy định tại Điều khoản và Điều kiện giao dịch chung.