Pre-Order Zen Card
Pre-Order Zen Card

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Ngày cập nhật lần cuối: 02/01/2024

Chào mừng Khách hàng đến với website thương mại điện tử https://zencard.co/ được cung cấp bởi Công ty TNHH C98.

Khi đặt mua bất kỳ Hàng hoá nào trên Website, Khách hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các Điều khoản và điều kiện giao dịch chung này với các nội dung sau đây. Nội dung của Điều khoản và điều kiện giao dịch chung này tạo thành một hợp đồng mua bán hàng hoá ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách hàng và Công ty. Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và điều kiện giao dịch chung này khi tiến đặt mua Hàng hoá tại Website.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. “Công ty” là Công ty TNHH C98, mã số thuế 0317526384, địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.2. “Website” là website thương mại điện tử https://zencard.co/ do Công ty sở hữu, vận hành hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.

1.3. “Hàng hoá” là Hàng hoá, sản phẩm mà Công ty cung cấp cho Khách hàng trên Website tại từng thời điểm.

1.4. “Điều khoản và điều kiện” là bản Điều khoản và điều kiện giao dịch chung này và các phiên bản Điều khoản và điều kiện giao dịch chung cập nhật, bổ sung, thay đổi tùy từng thời điểm được cập nhật tại Website.

1.5. “Khách hàng” là các tổ chức, cá nhân truy cập, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng, thực hiện giao dịch mua Hàng hoá trên Website hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty, hoặc truy cập các trang tin điện tử của Công ty.

1.6. “Đơn đặt hàng” là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách hàng đã thực hiện giao dịch mua Hàng hoá trên Website, thể hiện cụ thể loại và số lượng Hàng hoá mà Khách hàng đề nghị mua và Công ty đồng ý bán cho Khách hàng.

1.7. “Người nhận hàng” là Người nhận hàng được Khách hàng nêu thông tin tại Đơn đặt hàng.

1.8. “Bộ phận chăm sóc khách hàng” nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Khách hàng liên quan đến hoạt động trên Website.

ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1. Điều khoản và điều kiện sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Hàng hoá giữa Khách hàng và Công ty trên Website.

2.2. Khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Website tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch.

ĐIỀU 3. GIÁ BÁN HÀNG HOÁ, HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ VÀ THANH TOÁN

3.1. Giá bán Hàng hoá

Giá của Hàng hoá được niêm yết trên Website tại thời điểm Đơn đặt hàng được đặt.

Để tránh nhầm lẫn, giá bán Hàng hoá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, chiết khấu, phí vận chuyển, chi phí đóng gói và các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của Khách hàng.

Các chi phí phát sinh theo yêu cầu của Khách hàng và được cung cấp theo quyết định của Công ty sẽ được hiển thị trước khi Khách hàng thanh toán cho Đơn đặt hàng và được Khách hàng xác nhận theo quy định của Website, các chi phí này sẽ được cộng chung với giá trị Đơn đặt hàng để Khách hàng thanh toán trên Website.

3.2. Hoá đơn, chứng từ Hàng hoá

3.2.1. Công ty có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ và các chứng từ Hàng hoá khác cho Khách hàng khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn hoặc cung cấp các chứng từ này của Khách hàng tại bước thanh toán. Khách hàng đồng ý rằng Hoá đơn, chứng từ Hàng hoá có thể được cung cấp dưới dạng điện tử qua địa chỉ thư điện tử do Khách hàng cung cấp.

3.2.2. Khách hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Website tại thời điểm xác nhận Đơn đặt hàng. Công ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách hàng.

3.2.3. Trong trường hợp Khách hàng không lựa chọn yêu cầu được nhận hóa đơn tài chính tại bước thanh toán, Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính và không có nghĩa vụ giải quyết các yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính mà không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

3.2.4. Công ty không hỗ trợ việc tách nhiều hóa đơn cho một Đơn đặt hàng hoặc gộp nhiều Đơn đặt hàng vào một hóa đơn. Công ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc xuất hóa đơn tài chính cho các trường hợp không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

3.3. Thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.

Khách hàng thanh toán cho Công ty bằng các công cụ/phương thức thanh toán được cung cấp trên Website, theo chính sách về thanh toán được đăng tải trên Website vào từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền.

ĐIỀU 4. XÁC LẬP ĐƠN HÀNG

4.1. Bất kỳ thông tin về Hàng hoá được đưa ra trên Website không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công ty gửi tới Khách hàng.

4.2. Các bước hình thành hợp đồng

Bước 1: Khách hàng tìm thông tin về và lựa chọn Hàng hoá đang đăng bán trên Website.

Để làm rõ, danh sách Hàng hoá cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Công ty tại từng thời điểm, Công ty có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Hàng hoá tại từng thời điểm.

Bước 2: Khách hàng xác nhận Đơn đặt hàng trên Website. Vui lòng lưu ý, khi Khách hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn đặt hàng có nghĩa là (i) Khách hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn đặt hàng; và (ii) Khách hàng đồng ý rằng Điều Khoản và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Hàng hoá trong Đơn đặt hàng đó.

Quy trình đặt hàng trên Website cho phép Khách hàng kiểm tra Hàng hoá đã đặt mua theo Đơn đặt hàng và cho phép Khách hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn đặt hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.

Bước 3: Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán theo các phương thức phù hợp với quy định thanh toán tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền.

Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách hàng cần thanh toán trước khi Công ty xác nhận Đơn đặt hàng để hình thành hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng. Mặc dù vậy, Công ty có quyền không xác nhận Đơn đặt hàng của Khách hàng theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

Bước 4: Xác nhận Đơn đặt hàng

Khi Khách hàng gửi Đơn đặt hàng trên Website đến Công ty, Đơn đặt hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Hàng hoá của Khách hàng theo Điều khoản và điều kiện này.

Đơn đặt hàng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng nhận được thông tin xác nhận Đơn đặt hàng từ Công ty.

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn đặt hàng của Khách hàng, Công ty có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Công ty không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn đặt hàng của Khách hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Hàng hoá;

b. Công ty không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Hàng hoá cho Khách hàng;

Một Đơn đặt hàng có thể được giao thành nhiều lần khác nhau.

Đơn đặt hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống của Công ty và hoặc hệ thống thông tin của bên thứ 3 cung cấp dịch vụ cho Công ty sẽ cập nhật thông tin trạng thái Đơn đặt hàng qua địa chỉ thư điện tử mà Khách hàng cung cấp để Khách hàng theo dõi.

4.3. Hủy Đơn đặt hàng

4.3.1. Khách hàng hủy Đơn đặt hàng

Khách hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng trước khi Công ty xác nhận Đơn đặt hàng (trừ trường hợp Hàng hoá được áp dụng một số điều kiện đặc biệt khác được nêu rõ trong phần nội dung của Hàng hoá trên Website) bằng cách liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng qua các kênh sau:

 • Email: hi@zencard.io; hoặc
 • Hotline: (028) 9999 9898 (bấm phím 9)

Đơn đặt hàng sẽ không thể hủy bởi Khách hàng kể từ thời điểm Công ty xác nhận Đơn đặt hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Công ty.

Đơn đặt hàng được hủy thành công khi Khách hàng nhận được thư điện tử của Công ty xác nhận Đơn đặt hàng đã được hủy.

4.3.2. Công ty hủy Đơn đặt hàng

Công ty có quyền hủy Đơn đặt hàng trong các trường hợp sau đây:

 1. Khách hàng vi phạm các quy định trong Điều khoản và điều kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.
 2. Công ty, nhân viên Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba được Công ty cho phép thực hiện bất kỳ phần nào trong quá trình giao dịch với Khách hàng) không thể liên lạc được với Khách hàng (theo quy định tại các chính sách có liên quan đến việc giao/nhận Hàng hoá); hoặc các bên không thể thống nhất được các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Hàng hoá và/hoặc liên quan đến giao dịch này,…
 3. Hệ thống Website có lỗi hệ thống, nhầm lẫn,… dẫn đến sai lệch về thông tin Hàng hoá (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về tính sẵn có của Hàng hoá, về đặc tính, chủng loại Hàng hoá, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Hàng hoá) khiến Khách hàng bị thiệt hại hoặc nhận được lợi ích cao bất thường.
 4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Công ty vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn đặt hàng. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Công ty, Đơn đặt hàng sẽ được hủy theo quy định này.
 5. Công ty có căn cứ xác định Đơn đặt hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.
 6. Khách hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại của Website nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Website để đặt mua Hàng hoá có áp dụng. Website sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp khách mua hàng theo nhóm được tạo bởi Website.

Trong trường hợp Đơn đặt hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn đặt hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

ĐIỀU 5. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

5.1. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các Khách hàng, Công ty theo quyết định của mình có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“Chương Trình Khuyến Mại”), bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau:

Giới hạn về số lượng Hàng hoá trong mỗi Chương Trình Khuyến Mại, có thể là giới hạn trên mỗi Đơn đặt hàng; giới hạn trên mỗi Khách hàng và/hoặc tài khoản (nếu có); giới hạn mục đích mua Hàng hoá (không được kinh doanh, mua đi bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào,…);

Điều kiện giới hạn khác do Công ty và/hoặc thương nhân phối hợp cùng thực hiện Chương Trình Khuyến Mại đưa ra và được nêu cụ thể tại nội dung của Hàng hoá và/hoặc quy định chi tiết trong từng Chương Trình Khuyến Mại;

Các quy định khác được nêu tại Chính sách liên quan (nếu có) được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

5.2. Theo các quy định tại Điều này, Công ty có quyền không xác nhận, từ chối, hủy, thu hồi các Hàng hoá đã giao và/hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi đã được áp dụng cho Đơn đặt hàng khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương Trình Khuyến Mại và/hoặc quy định tại Điều này và/hoặc các Chính sách liên quan khác được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

ĐIỀU 6. GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

Hàng hoá sẽ được giao đến Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận, vận chuyển của Công ty và/hoặc các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website. Vui lòng tham khảo tại Chính sách giao hàng.

ĐIỀU 7. KIỂM TRA HÀNG HOÁ VÀ ĐỔI TRẢ HÀNG HOÁ

Khách hàng sẽ được kiểm tra Hàng hoá sau khi hoàn tất thủ tục nhận hàng với nhân viên của đơn vị vận chuyển của Công ty. Nếu Khách hàng nhận thấy Hàng hoá không đúng với mô tả tại Đơn đặt hàng hoặc bị hư hỏng, Khách hàng được quyền đổi, trả Hàng hoá theo  các quy định tại Chính sách đổi trả của Công ty và/ hoặc các chính sách có liên quan khác (nếu có) được đăng tải trên Website tại từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại Chính sách đổi trả. 

ĐIỀU 8. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

8.1. Chăm sóc Khách hàng

Mọi thắc mắc, khiếu nại và cần hỗ trợ Khách hàng có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty theo thông tin sau:

 • Email: hi@zencard.io; hoặc

 • Hotline: (028) 9999 9898 (bấm phím 9)

Việc giải quyết khiếu nại của Khách hàng sẽ thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại tại Điều 8.2.

8.2. Giải quyết khiếu nại

Công ty có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại Công ty. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng.

Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hoá, dịch vụ mua trên Công ty thực hiện qua:

 • Email: hi@zencard.io; hoặc
 • Hotline: (028) 9999 9898 (bấm phím 9)

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Công ty sẽ có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, Hàng hoá để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Trong quá trình xử lý Đơn đặt hàng/khiếu nại, nếu Công ty phát hiện và đánh giá Khách hàng có hành vi lạm dụng các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng trên Website thì Công ty sẽ có trách nhiệm, tuy nhiên không phải nghĩa vụ, thông tin cảnh báo đến Khách hàng, nếu Khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Công ty có quyền từ chối xử lý Đơn đặt hàng/khiếu nại của Khách hàng.

ĐIỀU 9. BẢO HÀNH HÀNG HOÁ

Việc bảo hành cho các Hàng hoá khi mua tại Website sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành của Công ty, được cập nhật tại từng thời điểm, vui lòng tham khảo tại Chính sách bảo hành.

ĐIỀU 10. BẢO MẬT THÔNG TIN

10.1. Quy định về bảo mật mọi thông tin Khách hàng được thực hiện theo Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải trên Website tùy từng thời điểm.

10.2. Đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Công ty và/hoặc Hàng hoá, Khách hàng sẽ liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Mọi hành động tiết lộ và/hoặc cố tình lan truyền những thông tin gây bất lợi cho Công ty hoặc Website sẽ bị xem là vi phạm quy định bảo mật này và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

11.1. Trong mọi trường hợp, Công ty không có trách nhiệm: chịu bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất, hư hỏng nào liên quan và/hoặc phát sinh từ Hàng hoá kể từ thời điểm rủi ro của Hàng hoá đã được chuyển cho Khách hàng trừ khi do lỗi của Công ty và/hoặc nhà sản xuất gây ra.

11.2. Đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc bất kỳ trách nhiệm khác của Công ty (nếu có phát sinh) sẽ được giới hạn tối đa là giá trị của Đơn đặt hàng đó.

ĐIỀU 12. BẢO LƯU QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA CÔNG TY

Công ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng trong các trường hợp sau:

12.1. Áp dụng Chương Trình Khuyến Mãi đối với Hàng hoá, các điều kiện, thời hạn, quy định và các chính sách khác liên quan đến các Chương Trình Khuyến Mãi.

12.2. Xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp của Khách hàng liên quan đến Hàng hoá và các dịch vụ phát sinh trong các giao dịch trên Website.

12.3. Đối với những trường hợp tại Điều 12.1, Khách hàng sẽ không khiếu nại, khiếu kiện về những quyết định của Công ty.

ĐIỀU 13. SỬ DỤNG WEBSITE

13.1. Công ty bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ với nội dung của Website. Công ty không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến nội dung của Website.

13.2. Nội dung được đăng trên Website phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Khách hàng. Khách hàng không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

13.3. Công ty có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website tại bất kỳ thời điểm nào.

ĐIỀU 14. QUY ĐỊNH CHUNG

14.1. Các Chính sách, quy định được dẫn chiếu trong nội dung của Điều khoản và điều kiện này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và điều kiện.

14.2. Khi truy cập, tạo lập và xác nhận Đơn đặt hàng trên Website đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Điều khoản và điều kiện. Công ty có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung nội dung của Điều khoản và điều kiện này tại từng thời điểm, việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và sẽ có hiệu lực sau khi được cập nhật chính thức trên Website. Việc Khách hàng tiếp tục giao dịch sau khi Điều khoản và điều kiện được thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý các nội dung của Điều khoản và điều kiện sau khi được cập nhật. Công ty lưu ý: Khách hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ Điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch.

14.3. Điều khoản và điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và điều kiện này, các giao dịch thông qua Website sẽ được giải quyết được thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

14.4. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều khoản và điều kiện này bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và điều kiện này không bị ảnh hưởng.